DIN DESIGN OG KONSTRUKSJONSPARTNER

innen skips- og industriservice

OM OSS

AS Mekanikk Skips- og Industriservice er et familiedrevet mekanisk verksted med opprinnelse tilbake til 1920-tallet. Vi utfører engineering, sveising, maskinering og assembly. Vi har også en ISPS-kai og tilbyr logistikktjenester. Med mange års erfaring og et dyktig team, er vi klare til å møte dine behov innen skips- og industriservice.

Hjem 1

TJENESTER

Hjem 2

ENGINEERING

Våre engineeringstjenester tilbyr kompetanse og kapasitet til å utføre små og mellomstore prosjekter for subsea, skip og landbaserte prosjekter. Vårt team av ingeniører har praktisk bakgrunn, noe som gjør at de forstår produksjonsutfordringer og kan designe deretter. Vi tilbyr kort vei fra engineering til produksjon, slik at du kan være sikker på at ditt design blir raskt og effektivt implementert. Vi legger vekt på en praktisk og gjennomførbar design. Med vår engineeringstjeneste kan du være trygg på at prosjektet ditt vil bli gjennomført på en trygg måte, med høy kvalitet og innenfor gitt tidsramme.

Hjem 3

FABRIKASJON

Våre fabrikasjonskapabiliteter er omfattende, enten det gjelder fabrikasjon av nye produkter eller modifisering av eksisterende. Vi har en rekke verktøy og teknikker tilgjengelig, inkludert CNC, maskinering, sammenstilling, sveis, testing og montering. Vi legger stor vekt på sikkerhet, både for våre ansatte og kundene våre, og sørger for at alle produkter er produsert på en trygg og effektiv måte. Vår dedikerte stab av fagfolk har omfattende erfaring og kompetanse innenfor fabrikasjon, og vi jobber hardt for å levere produkter av høy kvalitet til alle våre kunder.

Hjem 4

ISPS KAI OG LOGISTIKKTJENESTER

Vår ISPS dypvannskai ligger rett ved verkstedet vårt og er perfekt for mobiliseringsjobber. Vi tilbyr også innendørs og utendørs lagring for å imøtekomme alle våre kunders behov. Vi har en rekke tilgjengelige løfte- og transportredskaper, inkludert kraner, trucker og flak, for å sikre effektiv håndtering av varer og utstyr. Vår dypvannskai gir også en sikker tilgang til skip og kan benyttes for lasting og lossing av varer ved mobiliseringsjobber.

ship

VI LØSER DET SAMMEN!

Gjennom flere års erfaring har vi lært at teori og praksis ikke alltid harmonerer når det kommer til ombygginger og plassering av utstyr. For å sikre den optimale løsningen, jobber vi tett sammen med kunden gjennom hele prosessen.