OM OSS

OM OSS

AS Mekanikk Skips- og Industriservice er et familiedrevet mekanisk verksted med opprinnelse tilbake til 1920-tallet. Vi utfører engineering, sveising, maskinering og assembly. Vi har også en ISPS-kai og tilbyr logistikktjenester. Med mange års erfaring og et dyktig team, er vi klare til å møte dine behov innen skips- og industriservice.

Om oss 1

HISTORIE

AS Mekanikk Skips- og Industriservice ble grunnlagt på Holbergallmenningen i 1920 og har alltid vært et familieeid og drevet verksted. På 1980-tallet flyttet verkstedet til lokaler i Slakthustomten i Sandviken.

På 1990-tallet flyttet verkstedet til Bergen Sporveis gamle lokaler på Nygård, før det på midten av 2000-tallet ble bygget et nytt verksted i Gravdal. AS Mekanikk Skips- og Industriservice har gjennom årene betjent en rekke små og store aktører innenfor både offshore/skipsnæring og lokal industri og infrastruktur.

Om oss 2